Nyheter

Reparation av EPAL-träpallar

EPAL-träpallar som till vardags kallas för Europapallar eller EUR-lastpallar är träplattformar som tillverkas på licens från Europeiska pallföreningen EPAL. Deras stora popularitet beror framför allt på pallarnas höga funktionalitet och hållbarhet samt möjligheten att reparera dem. Hur repareras EPAL-träpallar och vilka anordningar kan vi använda i detta syfte?

Reparaturtisches PNEUMATICO WT1 WT2

PNEUMATICO WT1 & WT2

 

Varför är det värt att reparera EPAL-träpallar?

EUR-pallar har sedan många år tillbaka använts för lagring och skydd av varor under transport. Tyvärr kan en intensiv användning utsätta dem för olika sorters skador som försämrar pallarnas tekniska skick och som resultat kan bidra till skador på de produkter som transporteras och äventyra den hanterande personalens säkerhet. Är det då nödvändigt att köpa en ny EUR-pall? Inte nödvändigtvis.

I många fall är en investering i nya träpallar inte riktigt lönsam. I situationen då reparation av en EPAL-lastpall endast innebär byte av skadad bräda eller dess förstärkning är det mycket billigare att reparera den gamla pallen som vi hittills använt. Det är också viktigt att pallreparation är en mycket miljövänlig åtgärd och låter minimera avfallsmängden som produceras av företaget.

 

Hur kan man se att en EUR-pall kräver reparation?

Att hålla träpallar i gott skick är nödvändigt för att bibehålla deras funktionalitet och upprätthålla den hanterande personalens säkerhet. En EPAL-träpall kräver reparation (eller utbyte mot en ny) när:

 • det saknas en av brädorna eller klossarna;
 • trät har förändrat sin färg till en mycket mörk – detta innebär att brädorna har blivit mera mottagliga för skador till följd av ogynnsamma väderförhållanden;
 • respektive palldelar är felaktigt placerade (ex. klossen är förflyttad i förhållande till brädan);
 • det syns sprickor på brädorna;
 • lastpallen är varaktigt förorenad (ex. till följd av kontakt med cement, smörjfett eller olja).

 

Reparation av EPAL-lastpallar steg efter steg

Det finns många reparationsmetoder av EPAL-träpallar men valet av reparationsmetod beror till stor del på pallens förstörelsegrad samt syftet som pallen används för. I varje fall går reparationen av sådana lastbärare till på liknande sätt och omfattar:

1. Sortering av pallar under vilken vi kan bedöma vilka lastpallar som lämpar sig för reparation och vilka som ska bytas ut mot nya;

2. Reparation av skadade lastpallar som kan omfatta följande åtgärder:

 • byte av skadade eller saknade delar, ex. brädor eller klossar;
 • förbättring av förstärkningen och reparation av fästelement, ex. fastsättning av spikar;
 • kontroll att pallytorna är jämna;

3. Inslagning av reparationsspik vilket bekräftar att reparationen är slutförd och att lastpallen är certifierad.

 

Pneumatico WT1 & WT2

 

Pneumatico-maskiner för reparation av träpallar

Val av en lämplig maskin för pallreparation är en av nyckelfrågorna som säkerställer en korrekt förlopp av processen och en hög arbetskomfort. Arbetsstationen för pallreparation bör vara utrustad med ett robust och ergonomiskt bord för reparation av lastpallar som gärna ska vara utrustat med en lampa som belyser arbetsområdet, anslutningspunkt för tryckluft och ström samt spikpistol och såg för urskärning av skadade palldelar.

 

Ett exempel på reparationsbord för pallar av god kvalitet är modellerna WT1 och WT2 av fabrikatet Pneumatico som kännetecknas av:

 • avancerad konstruktion som säkerställer en lägre ljudnivå och ljuddämpning vid spikning (modellen WT1) samt underlättar pneumatisk pallyft (modellen WT2);
 • en bänkskiva med hörnor fasade i 45 graders vinkel vilket bidrar till minskad åtgång av sågblad;
 • en säker elinstallation som förläggs inuti bordets profiler;
 • en låg energiförbrukning tack vare LED-belysning;
 • en transportrulle som underlättar inställning av lastpallen på bänkskivan samt sidohylla för eldriven tigersåg;
 • en 6 mm tjock bänkskiva i stål som reducerar ljud och vibrationer;
 • ett speciellt designat skensystem som garanterar en automatisk retur av spikpistolen;
 • skenor som är snedmonterade så att en obehindrad rörelse av spikpistolen utanför bordets arbetsområde säkerställs.

 

 

Date added: 19 januari, 2023

Category: Nyheter