Om oss

Vi garanterar en hög produktkvalitet.
Vi är ett företag som värderar högt goda relationer med kunderna.

Arbetskraftskostnader stiger och svårigheter med att hitta personal oroar många företagare. En sådan marknadssituation är drivkraften för utvecklingen av industrin eftersom tillverkare av maskiner och enheter tar fram nya lösningar för att bibehålla flödet i tillverkningen även vid ett mindre antal anställda. Ett bra exempel på detta är pneumatiska bord för palltillverkning designade för betjäning av en person vilka erbjuds av företaget AIRFIX S.C.

Vid traditionell pallspikning producerar två man ca 300 st. pallar på ett skift. Med hjälp av PT-1900 bordet kan en anställd ensamt tillverka ca 200-230 pallar. Det är inte svårt att räkna ut att investeringen betalar sig ganska snabbt och eliminering av handarbetet resulterar i en mera exakt produktion.

Beroende på version kan pallar med maximal storlek (bredd) på 1900 mm, 2800 mm och 3300 mm (motsvarande bordbeteckningar: PT-1900, PT-2800 och PT-3300) tillverkas.

Bekvämlighet och ergonomi ingår i grundversionen

Pneumatiska bord för pallspikning är universella maskiner som säkerställer en maximal arbetskomfort, förbättrar det dagliga arbetet på en produktionsanläggning och därmed ökar arbetseffektiviteten. De fungerar som en justerbar mall för EUR-pallar eller halvpallar eller pallar på 2, 3 eller 4 helstöd – reglar (PT-1900 varianten) samt upp till 7 helstöd eller 15 klossar (PT-2800 och PT-3300) . Fördelen med borden är möjligheten att på ett enkelt och snabbt sätt ställa om dem från en pallstorlek till en annan. I maskinens övre del finns en ram utrustad med rörliga balansblockvagnar för upphängning av spikpistoler vilket avsevärt förbättrar arbetsergonomin. En annan bekvämlighet för maskinoperatören är funktionen med pneumatisk klosslåsning och förflyttning av den färdiga pallen. Standardutrustningen av borden innehåller dessutom 3 extra lister för läggning av 9 satser stöd för att spika de nedre brädorna.

Palltillverkning steg efter steg

Vid projektering av borden för pallspikning har vi satsat på enkelhet och arbetskomfort och av denna anledning ställs alla pallparametrar, antalet klossar, brädor och avstånden mellan dem in på ett enkelt och snabbt sätt vilket reducerar ställtider i samband med omställning av maskinen till en annan pallstorlek till ett minimum. När önskad pallstorlek ställs in placerar operatören träklossar i fastställda platser och med hjälp av speciella spakar låser dem med pneumatiskt tryck. Sedan placerar operatören vertikala brädor på klossarna. Vid klosslåsning skjutes två lister automatiskt ut som lägesfixerar de horisontella brädorna som operatören måste lägga ut.

Nästa steg utgörs av elementspikning med spikpistol (beroende på materialets tjocklek – spikpistol upp till 80 mm eller 32-38 mm). Sedan frigörs låsningen och pneumatisk lyftning av pallen aktiveras vilket gör det möjligt att vända pallen på andra sidan. När lyftspaken frigörs placeras pallen i sin plats. Operatören måste nu lägga ut de horisontella brädorna och spika fast dem med spikpistolen. Den sista etappen utgörs av pneumatisk lyft av den färdiga pallen.

En sådan tillverkningsprocess garanterar inte bara effektivisering av produktionen och minskning av antalet engagerade personer (jämfört med traditionell pallspikning) utan även gör det möjligt att få en högre upprepbarhet vad gäller pallmåtten. Tack vare användning av balansblock som spikpistolerna är upphängda i begränsar risken av oavsiktliga skador på verktygen till ett minimum.

Standardsatsen som erbjudas av AIRFIX omfattar stålkonstruktion tillsammans med pneumatisk utrustning, ventiler, motorer osv., två styrspakar, huvudreduktor samt två block för luftberedning med tryckreduktor och luftsmörjare vilket gör det möjligt att justera trycket för båda spikpistolerna.